Ce limite de despagubire au politele RCA?

Art 6, pct 4, lit B din Legea 132 / 2017 prevede că:

” Limitele minime de răspundere acoperite prin asigurarea RCA conform reglementărilor Uniunii Europene sunt următoarele:

pentru vătămări corporale și decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul și același accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabilește, pentru accidente, la un nivel de 6.070.000 euro, echivalent în lei”.

Riscuri acoperite prin contractul RCA

Asigurătorul RCA are obligația de a despăgubi partea prejudiciată pentru prejudiciile dovedite suferite în urma accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat.

Asigurătorul RCA acordă despăgubiri în bani pentru:

  • vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial;
  •  prejudicii materiale, inclusiv costuri de radiere și înmatriculare, costuri cu taxe de timbru, cheltuieli cu limitarea prejudiciului, dovedite cu acte, cheltuieli aferente diminuării valorii vehiculului după reparații, dovedite cu acte sau expertiză;
  • costuri privind readucerea vehiculului la starea dinaintea evenimentului asigurat, dovedite cu documente emise prin sisteme specializate sau prin documente emise în condițiile legii;
  •  prejudicii reprezentând consecința lipsei de folosință a vehiculului avariat;
  • cheltuieli de judecată efectuate de către persoana prejudiciată;
  • cheltuielile legate de transportul vehiculului avariat.

În caz de vătămare a integrității corporale sau a sănătății ori decesului, despăgubirile se acordă atât pentru persoanele aflate în afara vehiculului care a produs accidentul, cât și pentru persoanele aflate în acel vehicul, cu excepția conducătorului vehiculului din vina căruia s-a produs accidentul.

Termenul

Aveți dreptul de a solicita despăgubiri într-un termen de 3 ani de la data data cunoaşterii concluziilor organelor de specialitate, mai exact de la data întocmirii rechizitoriului sau la data emiterii ordonanței de clasare.

Sumele ce pot fi obținute de la societațile de asigurare

Codul de procedură civilă stabilește în art. 1386 faptul că repararea prejudiciului se face în natură, prin restabilirea situaţiei anterioare, iar dacă aceasta nu este cu putinţă ori dacă victima nu este interesată de reparaţia în natură, prin plata unei despăgubiri, stabilite prin acordul părţilor sau, în lipsă, prin hotărâre judecătorească.

Legea specială nr.132/2017 prevede faptul că despăgubirile se acordă în cuantum egal cu întinderea prejudiciului până la limita maximă de răspundere a asigurătorului RCA…

Asadar, în sistemul de drept din România, depăgubirile se acordă în conformitate cu juristprudența în materie.

Fondul de protecție a victimelor străzii a elaborat un ghid pentru soluționarea daunelor morale care conține date statistice extrase din hotărâri ale instanțelor de judecată.

La începutul anului 2019, Înalta Curte de Casație și Justiție a hotarât faptul ca acest ghid nu are putere normativă și nu are caracter normativ pentru instante.